701746

11.142.05

7611967112069

KOLMA 11.142.05

Doss. pince PressQuick Easy A4

bleu, jusqu'à 20 flls.

1

1.86

701747

11.142.11

7611967112076

KOLMA 11.142.11

Doss. pince PressQuick Easy A4

jaune, jusqu'à 20 flls.

1

1.86

701748

11.142.13

7611967112830

KOLMA 11.142.13

Doss. pince PressQuick Easy A4

violet, jusqu'à 20 flls.

1

1.86

701749

11.142.33

7611967112847

KOLMA 11.142.33

Doss. pince PressQuick Easy A4

berry, jusqu'à 20 flls.

1

1.86

701753

11.202.00

7611967111444

KOLMA 11.202.00

Dossier class. New Century A4

transparent, jusqu'à 80 flls.

1

3.53

701754

11.202.05

7611967111451

KOLMA 11.202.05

Dossier class. New Century A4

bleu, jusqu'à 80 flls.

1

3.53

701755

11.202.48

7611967110546

KOLMA 11.202.48

Dossier class. New Century A4

anthracite, jusqu'à 80 flls.

1

3.53

701756

11.204.00

7611967111475

KOLMA 11.204.00

Dossier class.New Century A4XL

transparent, jusqu'à 40 flls.

1

6.59

701757

11.204.05

7611967111482

KOLMA 11.204.05

Dossier class.New Century A4XL

bleu, jusqu'à 40 flls.

1

6.59

701758

11.204.48

7611967110669

KOLMA 11.204.48

Dossier class.New Century A4XL

anthracite, jusqu'à 40 flls.

1

6.59